Tier SM UU

Global Usage: 0.17 % (16 battles)
Regular UsageLead Usage
0.14 %0.03 %

# 1 - 38.46 % (5 battles)


Buzzwole @ Leftovers Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Hardy - EVs: 152 HP / 252 Atk / 104 Spd (100.0 %)

 • Leech Life
 • Bulk Up
 • Roost
 • Poison Jab

# 2 - 30.77 % (4 battles)


Buzzwole @ Assault Vest Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 104 Atk / 252 SDef (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Leech Life
 • Hammer Arm

# 3 - 15.38 % (2 battles)


Buzzwole @ Leftovers Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 204 HP / 192 Atk / 12 SDef / 100 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Leech Life
 • Substitute
 • Focus Punch

# 4 - 15.38 % (2 battles)


Buzzwole @ Life Orb Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Leech Life
 • Bulk Up
 • Roost

# 1 - 100.00 % (3 battles)


Buzzwole @ Assault Vest Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (66.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 104 Atk / 252 SDef (33.3 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Leech Life
 • Hammer Arm