Tier SM OU

Global Usage: 4.49 % (20033 battles)
Regular UsageLead Usage
4.00 %0.49 %

# 1 - 7.38 % (1317 battles)


Tapu Bulu @ Choice Scarf Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (45.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (23.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 12 HP / 252 Atk / 244 Spd (2.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Naive - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (0.2 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 2 - 6.18 % (1102 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (10.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (10.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (7.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (7.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 Spd (5.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 252 Atk / 88 Spd (4.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 228 Atk / 244 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 24 HP / 252 Atk / 232 Spd (2.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 200 HP / 252 Atk / 44 Spd (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 252 Atk / 4 Def / 60 Spd (1.5 %)

Nature: Careful - EVs: 124 HP / 136 Atk / 124 Def / 124 SDef (1.3 %)

Nature: Brave - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef (1.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.8 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 136 Atk / 88 Def / 32 SDef (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 112 HP / 252 Atk / 144 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 36 HP / 252 Atk / 220 Spd (0.5 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 200 HP / 252 Atk / 56 Spd (0.4 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 72 Atk / 136 Def / 48 SDef (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 96 HP / 252 Atk / 160 Spd (0.3 %)

Nature: Brave - EVs: 112 HP / 252 Atk / 144 Def (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 SDef (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Spd (0.2 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 76 Atk / 100 Def / 80 SDef (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 248 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 44 Def / 116 SDef / 96 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 108 HP / 252 Atk / 148 SDef (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef (0.1 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 3 - 4.41 % (786 battles)


Tapu Bulu @ Assault Vest Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 36 Def / 72 SDef / 148 Spd (31.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 124 SDef / 4 Spd (18.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (15.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 60 Atk / 56 SDef / 144 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 80 Atk / 180 SDef (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 60 Atk / 52 SDef / 144 Spd (4.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk (3.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 168 Atk / 88 Spd (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (2.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 212 Atk / 68 Def / 124 Spd (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (1.0 %)

Nature: Modest - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 252 Atk / 64 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (0.4 %)

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 SDef (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 120 Def / 132 SDef (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 216 Atk / 64 SDef / 136 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 88 Atk / 116 SDef / 144 Spd (0.3 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 192 Atk / 16 SDef / 220 Spd (0.1 %)

Nature: Careful - EVs: 108 HP / 148 Atk / 252 SDef (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 Spd (0.1 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 4 - 3.37 % (601 battles)


Tapu Bulu @ Fightinium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (84.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.8 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (3.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 132 Atk / 164 SDef / 60 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 164 HP / 252 Atk / 92 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 80 HP / 172 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (0.3 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 5 - 2.58 % (460 battles)


Tapu Bulu @ Assault Vest Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 244 HP / 16 Atk / 100 SDef / 144 Spd (30.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 60 Atk / 32 Def / 56 SDef / 112 Spd (26.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 60 Atk / 56 SDef / 144 Spd (11.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 172 Atk / 36 SDef / 148 Spd (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 80 Atk / 180 SDef (4.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (4.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 Spd (3.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 60 Atk / 40 SDef / 160 Spd (2.6 %)

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 252 SDef (2.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 216 HP / 208 Atk / 84 SDef (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 56 Atk / 60 SDef / 144 Spd (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (0.2 %)

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 232 SDef / 24 Spd (0.2 %)

 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech
 • Nature's Madness

# 6 - 2.55 % (455 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 240 HP / 252 Atk / 16 Spd (96.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 Spd (0.2 %)

 • Rock Slide
 • Superpower
 • Zen Headbutt
 • Wood Hammer

# 7 - 2.19 % (391 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Hardy - EVs: 92 HP / 252 Atk / 164 Spd (100.0 %)

 • Superpower
 • Rock Tomb
 • Zen Headbutt
 • Wood Hammer

# 8 - 1.65 % (294 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (26.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef (18.7 %)

Nature: Brave - EVs: 96 HP / 252 Atk / 144 Def / 16 SDef (11.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 156 HP / 252 Atk / 4 SDef / 96 Spd (6.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (5.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 Spd (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 252 Atk / 4 SDef / 100 Spd (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (0.7 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.3 %)

 • Superpower
 • Zen Headbutt
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 9 - 1.55 % (277 battles)


Tapu Bulu @ Fightinium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (26.4 %)

Nature: Brave - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (25.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 252 Atk / 64 Spd (23.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (2.9 %)

Nature: Brave - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (0.4 %)

 • Swords Dance
 • Superpower
 • Stone Edge
 • Horn Leech

# 10 - 1.51 % (269 battles)


Tapu Bulu @ Fightinium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (32.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (21.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (16.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 156 Def / 100 Spd (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 112 HP / 252 Atk / 144 Spd (5.2 %)

Nature: Sassy - EVs: 248 HP / 156 Atk / 8 Def / 96 SDef (5.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Spd (5.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 252 Atk / 104 Spd (4.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Impish - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (0.4 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Superpower
 • Horn Leech

# 11 - 1.45 % (258 battles)


Tapu Bulu @ Assault Vest Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 112 HP / 212 Atk / 92 Def / 68 SDef / 24 Spd (29.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (26.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (17.1 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 40 Def / 216 SDef (8.9 %)

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 68 Atk / 188 SDef (5.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 232 HP / 252 Atk / 4 SDef / 20 Spd (3.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 240 HP / 252 Atk / 16 Def (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 252 Atk / 64 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 SDef / 4 Spd (0.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (0.4 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Horn Leech
 • Nature's Madness

# 12 - 1.30 % (232 battles)


Tapu Bulu @ Leftovers Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 SDef (99.6 %)

Nature: Careful - EVs: 224 HP / 120 Def / 164 SDef (0.4 %)

 • Leech Seed
 • Substitute
 • Protect
 • Wood Hammer

# 13 - 1.28 % (228 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 72 Def / 104 Spd (26.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (21.5 %)

Nature: Impish - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (16.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 232 HP / 252 Atk / 24 Spd (16.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (7.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 SDef (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Spd (2.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 8 Def / 144 Spd (1.8 %)

 • Superpower
 • Rock Tomb
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 14 - 1.23 % (220 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 Spd (21.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (17.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (16.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 16 HP / 252 Atk / 240 Spd (8.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (8.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 36 Def / 220 Spd (7.3 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (5.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 176 HP / 252 Atk / 16 Def / 64 SDef (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 SDef (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (0.9 %)

 • Rock Slide
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 15 - 1.17 % (209 battles)


Tapu Bulu @ Choice Scarf Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (34.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (25.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (24.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 12 Def / 244 Spd (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (1.0 %)

 • Rock Slide
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 16 - 0.98 % (175 battles)


Tapu Bulu @ Assault Vest Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 252 Atk / 64 Spd (36.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (16.6 %)

Nature: Impish - EVs: 232 HP / 16 Atk / 172 Def / 88 Spd (11.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 40 HP / 252 Atk / 212 Def / 4 SDef (10.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (7.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 204 HP / 252 Atk / 52 Spd (6.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 8 Atk / 252 Spd (4.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 180 Def / 76 SDef (2.3 %)

Nature: Impish - EVs: 240 HP / 16 Atk / 252 Def (0.6 %)

 • Superpower
 • Zen Headbutt
 • Stone Edge
 • Horn Leech

# 17 - 0.97 % (173 battles)


Tapu Bulu @ Leftovers Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (68.2 %)

Nature: Careful - EVs: 248 HP / 168 Def / 92 SDef (13.3 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (9.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 Spd (2.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (1.7 %)

Nature: Bold - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (1.2 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 SDef (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (0.6 %)

 • Leech Seed
 • Substitute
 • Horn Leech
 • Nature's Madness

# 18 - 0.96 % (172 battles)


Tapu Bulu @ Leftovers Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 160 Def / 96 SDef (95.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.1 %)

 • Substitute
 • Bulk Up
 • Stone Edge
 • Horn Leech

# 19 - 0.96 % (171 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (57.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 252 Atk / 184 Spd (4.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 200 HP / 252 Atk / 56 Spd (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (1.8 %)

Nature: Brave - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.6 %)

 • Megahorn
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 20 - 0.96 % (171 battles)


Tapu Bulu @ Grassium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (46.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (25.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 236 Atk / 148 Spd (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 196 Atk / 60 Spd (0.6 %)

 • Swords Dance
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 21 - 0.89 % (158 battles)


Tapu Bulu @ Choice Scarf Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (32.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (31.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (18.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.6 %)

 • Superpower
 • Zen Headbutt
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 22 - 0.87 % (156 battles)


Tapu Bulu @ Fightinium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Superpower
 • Bulk Up
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 23 - 0.75 % (133 battles)


Tapu Bulu @ Leftovers Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (99.2 %)

Nature: Modest - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.8 %)

 • Swords Dance
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 24 - 0.72 % (128 battles)


Tapu Bulu @ Choice Scarf Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (66.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (28.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.7 %)

 • Leech Seed
 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer

# 25 - 0.71 % (127 battles)


Tapu Bulu @ Leftovers Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Substitute
 • Zen Headbutt
 • Horn Leech

# 1 - 5.75 % (126 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (21.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 Spd (17.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (6.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (4.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 252 Atk / 88 Spd (3.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (3.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 36 HP / 252 Atk / 220 Spd (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (1.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 24 HP / 252 Atk / 232 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 96 HP / 252 Atk / 160 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Spd (1.6 %)

Nature: Brave - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 112 HP / 252 Atk / 144 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 252 Atk / 4 Def / 60 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef (0.8 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.8 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 2 - 4.47 % (98 battles)


Tapu Bulu @ Choice Scarf Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (38.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (25.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 12 HP / 252 Atk / 244 Spd (1.0 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 3 - 4.38 % (96 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (83.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 156 HP / 252 Atk / 4 SDef / 96 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 252 Atk / 4 SDef / 100 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.0 %)

 • Superpower
 • Zen Headbutt
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 4 - 3.06 % (67 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 240 HP / 252 Atk / 16 Spd (94.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.0 %)

 • Rock Slide
 • Superpower
 • Zen Headbutt
 • Wood Hammer

# 5 - 2.97 % (65 battles)


Tapu Bulu @ Choice Scarf Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (70.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (21.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.5 %)

 • Megahorn
 • Superpower
 • Stone Edge
 • Horn Leech

# 6 - 2.87 % (63 battles)


Tapu Bulu @ Assault Vest Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 60 Atk / 52 SDef / 144 Spd (22.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 124 SDef / 4 Spd (19.0 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 36 Def / 72 SDef / 148 Spd (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 252 Atk / 64 Spd (9.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk (7.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (7.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 168 Atk / 88 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (4.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 216 Atk / 64 SDef / 136 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 60 Atk / 56 SDef / 144 Spd (1.6 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (1.6 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (1.6 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 7 - 2.60 % (57 battles)


Tapu Bulu @ Choice Scarf Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (78.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 12 Def / 244 Spd (14.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.8 %)

 • Rock Slide
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 8 - 2.33 % (51 battles)


Tapu Bulu @ Leftovers Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Def (78.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (11.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (5.9 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 SDef (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (2.0 %)

 • Leech Seed
 • Protect
 • Bulk Up
 • Horn Leech

# 9 - 2.01 % (44 battles)


Tapu Bulu @ Assault Vest Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 60 Atk / 32 Def / 56 SDef / 112 Spd (79.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 244 HP / 16 Atk / 100 SDef / 144 Spd (4.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 60 Atk / 56 SDef / 144 Spd (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (2.3 %)

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 252 SDef (2.3 %)

 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech
 • Nature's Madness

# 10 - 1.92 % (42 battles)


Tapu Bulu @ Big Root Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Wood Hammer
 • Horn Leech
 • Smart Strike

# 11 - 1.92 % (42 battles)


Tapu Bulu @ Life Orb Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Brick Break
 • Rock Tomb
 • Horn Leech

# 12 - 1.92 % (42 battles)


Tapu Bulu @ Grassium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (40.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (35.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (19.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

 • Swords Dance
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 13 - 1.55 % (34 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Hardy - EVs: 92 HP / 252 Atk / 164 Spd (100.0 %)

 • Superpower
 • Rock Tomb
 • Zen Headbutt
 • Wood Hammer

# 14 - 1.46 % (32 battles)


Tapu Bulu @ Fightinium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (34.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 156 Def / 100 Spd (25.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (21.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 112 HP / 252 Atk / 144 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 252 Atk / 104 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (3.1 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Superpower
 • Horn Leech

# 15 - 1.37 % (30 battles)


Tapu Bulu @ Assault Vest Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (46.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 112 HP / 212 Atk / 92 Def / 68 SDef / 24 Spd (26.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 240 HP / 252 Atk / 16 Def (10.0 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 40 Def / 216 SDef (6.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (6.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (3.3 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Horn Leech
 • Nature's Madness

# 16 - 1.37 % (30 battles)


Tapu Bulu @ Fightinium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 176 HP / 252 Atk / 80 Spd (100.0 %)

 • Substitute
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 17 - 1.32 % (29 battles)


Tapu Bulu @ Terrain Extender Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Smart Strike

# 18 - 1.19 % (26 battles)


Tapu Bulu @ Choice Band Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (57.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (38.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 252 Atk / 184 Spd (3.8 %)

 • Megahorn
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 19 - 1.09 % (24 battles)


Tapu Bulu @ Fightinium Z Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 252 Atk / 64 Spd (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (20.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (4.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (4.2 %)

 • Swords Dance
 • Superpower
 • Stone Edge
 • Horn Leech

# 20 - 1.05 % (23 battles)


Tapu Bulu @ Big Root Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Impish - EVs: 248 HP / 8 Atk / 252 Def (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Superpower
 • Horn Leech
 • Nature's Madness

# 21 - 1.05 % (23 battles)


Tapu Bulu @ Choice Scarf Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (78.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.7 %)

 • Zen Headbutt
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 22 - 1.05 % (23 battles)


Tapu Bulu @ Terrain Extender Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Toxic
 • Horn Leech

# 23 - 1.00 % (22 battles)


Tapu Bulu @ Leftovers Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 Spd (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (36.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (9.1 %)

Nature: Careful - EVs: 96 HP / 80 Atk / 252 Def / 80 SDef (4.5 %)

 • Leech Seed
 • Toxic
 • Superpower
 • Horn Leech

# 24 - 0.96 % (21 battles)


Tapu Bulu @ Terrain Extender Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Superpower
 • Rock Tomb
 • Wood Hammer
 • Smart Strike

# 25 - 0.96 % (21 battles)


Tapu Bulu @ Terrain Extender Lv. 100 -- Grassy Surge

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (71.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (28.6 %)

 • Superpower
 • Stone Edge
 • Wood Hammer
 • Smart Strike