Tier SM OU

Global Usage: 0.01 % (62 battles)
Regular UsageLead Usage
0.01 %0.00 %

# 1 - 48.39 % (30 battles)


Sawsbuck @ Electrium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 216 Atk / 176 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Facade
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 2 - 14.52 % (9 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Return
 • Horn Leech

# 3 - 12.90 % (8 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Synthesis
 • Horn Leech

# 4 - 8.06 % (5 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 5 - 6.45 % (4 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Horn Leech

# 6 - 3.23 % (2 battles)


Sawsbuck @ Choice Band Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Return
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 7 - 3.23 % (2 battles)


Sawsbuck @ Focus Sash Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Attract
 • Return
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 8 - 3.23 % (2 battles)


Sawsbuck @ Electrium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech