Tier SM OU

Global Usage: 0.02 % (259 battles)
Regular UsageLead Usage
0.02 %0.00 %

# 1 - 25.59 % (65 battles)


Sawsbuck @ Fightinium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Horn Leech

# 2 - 12.99 % (33 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (93.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 Spd (6.1 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Return
 • Horn Leech

# 3 - 11.81 % (30 battles)


Sawsbuck @ Electrium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 216 Atk / 176 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Facade
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 4 - 5.91 % (15 battles)


Sawsbuck @ Focus Sash Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Return
 • Horn Leech

# 5 - 5.51 % (14 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Secret Power
 • Wild Charge

# 6 - 4.72 % (12 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Nature Power
 • Bounce
 • Horn Leech

# 7 - 4.33 % (11 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 96 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Return
 • Seed Bomb
 • Horn Leech

# 8 - 3.54 % (9 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Return
 • Horn Leech

# 9 - 3.54 % (9 battles)


Sawsbuck @ Grassium Z Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Bounce
 • Horn Leech

# 10 - 3.15 % (8 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Synthesis
 • Horn Leech

# 11 - 3.15 % (8 battles)


Sawsbuck @ Electrium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 12 - 2.76 % (7 battles)


Sawsbuck @ Grassium Z Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Leech Seed
 • Horn Leech

# 13 - 2.36 % (6 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Substitute
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 14 - 1.97 % (5 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 15 - 1.57 % (4 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Horn Leech

# 16 - 1.57 % (4 battles)


Sawsbuck @ Red Card Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Substitute
 • Bounce

# 17 - 1.18 % (3 battles)


Sawsbuck @ (No Item) Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Return
 • Horn Leech

# 18 - 1.18 % (3 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Synthesis
 • Secret Power

# 19 - 0.79 % (2 battles)


Sawsbuck @ Choice Band Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Return
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 20 - 0.79 % (2 battles)


Sawsbuck @ Focus Sash Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Attract
 • Return
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 21 - 0.39 % (1 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Secret Power
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 22 - 0.39 % (1 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 156 Atk / 100 Def (100.0 %)

 • Double Kick
 • Jump Kick
 • Giga Drain
 • Energy Ball

# 23 - 0.39 % (1 battles)


Sawsbuck @ Assault Vest Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Return
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 24 - 0.39 % (1 battles)


Sawsbuck @ Normalium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Agility
 • Secret Power
 • Bounce
 • Horn Leech

# 1 - 60.00 % (3 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Nature Power
 • Bounce
 • Horn Leech

# 2 - 20.00 % (1 battles)


Sawsbuck @ (No Item) Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Return
 • Horn Leech

# 3 - 20.00 % (1 battles)


Sawsbuck @ Red Card Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Substitute
 • Bounce