Tier SM OU

Global Usage: 0.01 % (15 battles)
Regular UsageLead Usage
0.01 %0.00 %

# 1 - 63.64 % (7 battles)


Riolu @ Focus Sash Lv. 100 -- Prankster

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • High Jump Kick
 • Iron Tail
 • Copycat

# 2 - 27.27 % (3 battles)


Riolu @ Leftovers Lv. 1 -- Prankster

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (66.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (33.3 %)

 • Toxic
 • Substitute
 • Protect
 • Endure

# 3 - 9.09 % (1 battles)


Riolu @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • High Jump Kick
 • Iron Tail
 • Copycat

# 1 - 50.00 % (2 battles)


Riolu @ Eviolite Lv. 50 -- Prankster

Nature: Relaxed - EVs: 252 HP / 200 Def / 56 SDef (100.0 %)

 • Follow Me
 • Copycat
 • Circle Throw
 • Final Gambit

# 2 - 25.00 % (1 battles)


Riolu @ Focus Sash Lv. 100 -- Prankster

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • High Jump Kick
 • Iron Tail
 • Copycat

# 3 - 25.00 % (1 battles)


Riolu @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Jolly - EVs: 24 HP / 252 Def / 232 SDef (100.0 %)

 • Roar
 • Toxic
 • Substitute
 • Protect