Tier SM OU

Global Usage: 0.07 % (115 battles)
Regular UsageLead Usage
0.03 %0.04 %

# 1 - 25.93 % (14 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Bold - EVs: 72 HP / 184 Def / 252 SDef (50.0 %)

Nature: Bold - EVs: 192 HP / 136 Def / 180 SDef (50.0 %)

 • Haze
 • Roost
 • Tailwind
 • Foul Play

# 2 - 22.22 % (12 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 132 Def / 124 SDef (91.7 %)

Nature: Calm - EVs: 92 HP / 240 Def / 176 SDef (8.3 %)

 • Toxic
 • Protect
 • Taunt
 • Roost

# 3 - 16.67 % (9 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Bold - EVs: 252 HP / 136 Def / 120 SDef (100.0 %)

 • Thunder Wave
 • Toxic
 • Substitute
 • Roost

# 4 - 9.26 % (5 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Calm - EVs: 248 HP / 8 Def / 252 SDef (80.0 %)

Nature: Calm - EVs: 252 HP / 136 Def / 120 SDef (20.0 %)

 • Thunder Wave
 • Taunt
 • Roost
 • Foul Play

# 5 - 5.56 % (3 battles)


Murkrow @ Focus Sash Lv. 100 -- Prankster

Nature: Impish - EVs: 4 HP / 252 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Whirlwind
 • Haze
 • Protect
 • Foul Play

# 6 - 5.56 % (3 battles)


Murkrow @ Scope Lens Lv. 100 -- Super Luck

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Psychic
 • Shadow Ball
 • Air Cutter
 • Dark Pulse

# 7 - 5.56 % (3 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Impish - EVs: 44 HP / 252 SDef / 212 Spd (66.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 44 HP / 216 Atk / 248 Spd (33.3 %)

 • Whirlwind
 • Taunt
 • Tailwind
 • Sucker Punch

# 8 - 3.70 % (2 battles)


Murkrow @ Rocky Helmet Lv. 100 -- Insomnia

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 SDef (100.0 %)

 • Toxic
 • Roost
 • Defog
 • Foul Play

# 9 - 1.85 % (1 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Impish - EVs: 80 HP / 176 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • (No Move)
 • Thunder Wave
 • Haze
 • Roost

# 10 - 1.85 % (1 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Bold - EVs: 244 HP / 252 Def / 12 SDef (100.0 %)

 • Protect
 • Perish Song
 • Mean Look
 • Roost

# 11 - 1.85 % (1 battles)


Murkrow @ Flyinium Z Lv. 100 -- Prankster

Nature: Bold - EVs: 72 HP / 184 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Haze
 • Roost
 • Tailwind
 • Foul Play

# 1 - 75.41 % (46 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 132 Def / 124 SDef (100.0 %)

 • Toxic
 • Protect
 • Taunt
 • Roost

# 2 - 9.84 % (6 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Bold - EVs: 252 HP / 136 Def / 120 SDef (100.0 %)

 • Thunder Wave
 • Toxic
 • Substitute
 • Roost

# 3 - 8.20 % (5 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Calm - EVs: 248 HP / 8 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Thunder Wave
 • Taunt
 • Roost
 • Foul Play

# 4 - 3.28 % (2 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Impish - EVs: 44 HP / 252 SDef / 212 Spd (100.0 %)

 • Whirlwind
 • Taunt
 • Tailwind
 • Sucker Punch

# 5 - 1.64 % (1 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Bold - EVs: 192 HP / 136 Def / 180 SDef (100.0 %)

 • Haze
 • Roost
 • Tailwind
 • Foul Play

# 6 - 1.64 % (1 battles)


Murkrow @ Eviolite Lv. 100 -- Prankster

Nature: Bold - EVs: 244 HP / 252 Def / 12 SDef (100.0 %)

 • Substitute
 • Protect
 • Perish Song
 • Mean Look