Tier SM OU

Global Usage: 0.02 % (33 battles)
Regular UsageLead Usage
0.02 %0.00 %

# 1 - 39.39 % (13 battles)


Sawsbuck @ Miracle Seed Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 2 - 30.30 % (10 battles)


Sawsbuck @ Shell Bell Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Facade
 • Secret Power
 • Horn Leech

# 3 - 15.15 % (5 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Sunny Day
 • Horn Leech

# 4 - 9.09 % (3 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Agility
 • Horn Leech

# 5 - 6.06 % (2 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Facade
 • Secret Power
 • Horn Leech