Tier SM Balanced Hackmons

Global Usage: 0.12 % (27 battles)
Regular UsageLead Usage
0.11 %0.01 %

# 1 - 52.00 % (13 battles)


Gogoat @ Earth Plate Lv. 100 -- Grass Pelt

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Brick Break
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 2 - 20.00 % (5 battles)


Gogoat @ Berry Juice Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Spore
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech

# 3 - 12.00 % (3 battles)


Gogoat @ Grassy Seed Lv. 100 -- Grass Pelt

Nature: Hardy - EVs: 148 HP / 84 Atk / 124 Def / 44 SAtk / 108 SDef (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Milk Drink
 • Energy Ball
 • Horn Leech

# 4 - 8.00 % (2 battles)


Gogoat @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Earthquake
 • Milk Drink
 • Bulk Up
 • Horn Leech

# 5 - 4.00 % (1 battles)


Gogoat @ Grass Gem Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Earthquake
 • Bounce
 • Seed Bomb
 • Zen Headbutt

# 6 - 4.00 % (1 battles)


Gogoat @ Grass Gem Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Modest - EVs: 252 HP / 252 SAtk (100.0 %)[Dark]

 • Giga Drain
 • Hidden Power
 • Leaf Blade
 • Energy Ball

# 1 - 50.00 % (1 battles)


Gogoat @ (No Item) Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Surf
 • Rock Slide
 • Brick Break
 • Leaf Blade

# 2 - 50.00 % (1 battles)


Gogoat @ Berry Juice Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Spore
 • Superpower
 • Wood Hammer
 • Horn Leech