Tier ORAS Ubers

Global Usage: 0.46 % (4 battles)
Regular UsageLead Usage
0.23 %0.23 %

# 1 - 50.00 % (1 battles)


Zekrom @ (No Item) Lv. 98 -- Teravolt

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (100.0 %)

 • Outrage
 • Crunch
 • Zen Headbutt
 • Fusion Bolt

# 2 - 50.00 % (1 battles)


Zekrom @ Zap Plate Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (100.0 %)

 • Outrage
 • Stone Edge
 • Bolt Strike
 • Fusion Bolt

# 1 - 50.00 % (1 battles)


Zekrom @ Choice Band Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Rock Slide
 • Outrage
 • Volt Switch
 • Wild Charge

# 2 - 50.00 % (1 battles)


Zekrom @ Choice Band Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Outrage
 • Shadow Claw
 • Stone Edge
 • Bolt Strike