Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.01 % (4 battles)
Regular UsageLead Usage
0.01 %0.00 %

# 1 - 75.00 % (3 battles)


Torracat @ Firium Z Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 160 Atk / 96 Def (100.0 %)

  • Fire Blast
  • Blast Burn
  • Overheat
  • Flare Blitz

# 2 - 25.00 % (1 battles)


Torracat @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 160 Atk / 96 Def (100.0 %)

  • Fire Blast
  • Blast Burn
  • Overheat
  • Flare Blitz