Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.06 % (18 battles)
Regular UsageLead Usage
0.06 %0.00 %

# 1 - 72.22 % (13 battles)


Gogoat @ Heat Rock Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Sunny Day
 • Grass Knot
 • Horn Leech

# 2 - 11.11 % (2 battles)


Gogoat @ Grassy Seed Lv. 100 -- Grass Pelt

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Bulk Up
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 3 - 5.56 % (1 battles)


Gogoat @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 SDef (100.0 %)

 • Earthquake
 • Milk Drink
 • Bulk Up
 • Horn Leech

# 4 - 5.56 % (1 battles)


Gogoat @ Heat Rock Lv. 50 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Sunny Day
 • Grass Knot
 • Horn Leech

# 5 - 5.56 % (1 battles)


Gogoat @ Assault Vest Lv. 100 -- Grass Pelt

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef (100.0 %)

 • Earthquake
 • Zen Headbutt
 • Wild Charge
 • Horn Leech