Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.02 % (21 battles)
Regular UsageLead Usage
0.01 %0.00 %

# 1 - 41.18 % (7 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 --

Nature: Naive - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Poison Fang
 • Zen Headbutt

# 2 - 17.65 % (3 battles)


Sharpedo @ Muscle Band Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Substitute
 • Protect
 • Crunch
 • Ice Fang

# 3 - 11.76 % (2 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 --

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Sucker Punch
 • Switcheroo
 • Ice Fang
 • Fire Fang

# 4 - 11.76 % (2 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 -- Rough Skin

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Sucker Punch
 • Dark Void
 • Razor Shell
 • Steam Eruption

# 5 - 5.88 % (1 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 -- Rough Skin

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Absorb
 • Acid Armor
 • After You
 • All-Out Pummeling

# 6 - 5.88 % (1 battles)


Sharpedo @ Muscle Band Lv. 100 -- Rough Skin

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Crunch
 • Aqua Jet
 • Psychic Fangs
 • Liquidation

# 7 - 5.88 % (1 battles)


Sharpedo @ Aguav Berry Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Darkest Lariat
 • Catastropika
 • Extreme Evoboost

# 1 - 75.00 % (3 battles)


Sharpedo @ Waterium Z Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Dive
 • Poison Tail
 • Steam Eruption
 • Darkest Lariat

# 2 - 25.00 % (1 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 --

Nature: Naive - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Poison Fang
 • Zen Headbutt