Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.00 % (6 battles)
Regular UsageLead Usage
0.00 %0.00 %

# 1 - 33.33 % (2 battles)


Fennekin @ Focus Sash Lv. 50 -- Blaze

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Solar Beam
 • Rest
 • Sunny Day

# 2 - 16.67 % (1 battles)


Fennekin @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Solar Beam
 • Fire Blast
 • Iron Tail
 • Overheat

# 3 - 16.67 % (1 battles)


Fennekin @ Flame Orb Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hasty - EVs: 0 (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Fire Spin
 • Fire Blast
 • Fire Pledge

# 4 - 16.67 % (1 battles)


Fennekin @ Eviolite Lv. 100 --

Nature: Calm - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Spin
 • Recover
 • King's Shield
 • Baneful Bunker

# 5 - 16.67 % (1 battles)


Fennekin @ Eviolite Lv. 100 --

Nature: Calm - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Spore
 • Baton Pass
 • King's Shield
 • Extreme Evoboost