Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 3.03 % (10902 battles)
Regular UsageLead Usage
2.62 %0.42 %

# 1 - 11.53 % (1084 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (51.6 %) / Damp (48.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (13.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (7.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 208 HP / 252 Atk / 48 Spd (3.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 76 Def / 176 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 20 HP / 252 Atk / 236 Spd (1.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 252 Atk / 208 Spd (1.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 172 Atk / 68 Def / 64 SDef / 204 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 44 HP / 252 Atk / 36 Def / 176 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 120 Def / 136 SDef (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 108 HP / 252 Atk / 148 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 80 Def / 80 SDef / 16 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 88 HP / 252 Atk / 168 Spd (0.9 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.9 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 184 Def / 72 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 200 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 60 HP / 252 Atk / 196 Spd (0.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 140 HP / 252 Atk / 116 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.6 %)

Nature: Relaxed - EVs: 4 Atk / 252 Def / 252 SDef (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 68 Def / 8 SDef / 180 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 80 SDef / 176 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 SDef (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 240 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 200 Atk / 68 Def / 64 SDef / 176 Spd (0.4 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 116 Def / 140 SDef (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 76 HP / 80 Atk / 176 Def / 176 SDef (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 108 Atk / 100 Def / 100 SDef / 100 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 140 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Naughty - EVs: 164 HP / 252 Atk / 92 SDef (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 32 SDef / 220 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 40 HP / 176 Atk / 140 Def / 152 SDef (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Def / 252 SDef (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 SDef (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 44 Def / 52 SDef / 160 Spd (0.2 %)

Nature: Rash - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 SDef (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 84 HP / 252 Atk / 172 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 Atk / 92 Def / 96 SDef / 160 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 32 Def / 40 SDef / 184 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 136 Def / 120 SDef (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 180 Def / 76 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 100 Def / 100 SDef (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 252 Atk / 184 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 76 HP / 252 Atk / 88 Def / 92 SDef (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 252 Atk / 132 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 236 HP / 252 Atk / 20 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 240 HP / 252 Atk / 16 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (0.1 %)

Nature: Modest - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.1 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Power-Up Punch

# 2 - 6.53 % (614 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (51.0 %) / Damp (49.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (17.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SAtk (8.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (7.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (3.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (2.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 148 HP / 252 Atk / 108 Spd (1.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SAtk (1.6 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (1.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 80 Def / 56 SDef / 120 Spd (0.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Brave - EVs: 80 HP / 176 Atk / 252 Def (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 252 Atk / 4 SDef / 100 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 176 HP / 252 Atk / 56 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 100 SAtk / 156 SDef (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 48 Def / 88 SDef (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 88 HP / 252 Atk / 168 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (0.3 %)

Nature: Impish - EVs: 160 HP / 252 Def / 96 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.3 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Brave - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 SDef (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 80 SAtk / 176 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 SDef (0.2 %)

Nature: Brave - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 68 HP / 184 Atk / 124 Def / 64 SDef / 68 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 68 HP / 252 Atk / 188 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 252 Atk / 88 Spd (0.2 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Superpower

# 3 - 6.48 % (609 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (59.1 %) / Damp (40.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 40 Def / 40 SDef / 176 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (10.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (5.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 Atk / 128 Def / 112 SDef / 116 Spd (3.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 72 Def / 88 SDef / 96 Spd (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (2.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 156 HP / 252 Atk / 100 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 76 Def / 76 SDef / 104 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Def / 252 SDef (1.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 60 HP / 252 Atk / 196 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 252 Atk / 164 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 128 Atk / 84 Def / 92 SDef / 204 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 36 HP / 252 Atk / 92 Def / 128 SDef (0.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 240 HP / 252 Atk / 16 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.5 %)

Nature: Careful - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 40 HP (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 248 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 132 Def / 124 SDef (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 128 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 144 HP / 252 Atk / 4 SDef / 108 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 120 Atk / 196 Spd (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 92 SDef / 164 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 64 Def / 192 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 32 HP / 224 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 88 HP / 252 Atk / 168 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 196 HP / 252 Atk / 60 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 220 HP / 212 Atk / 76 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.2 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Rain Dance

# 4 - 5.10 % (480 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent (99.2 %) / Damp (0.8 %)

Nature: Relaxed - EVs: 240 HP / 252 Def / 16 SDef (91.2 %)

Nature: Relaxed - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 SDef (5.4 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (1.7 %)

Nature: Lax - EVs: 252 HP / 120 Def / 136 SDef (0.6 %)

Nature: Relaxed - EVs: 240 HP / 16 Atk / 252 Def (0.4 %)

Nature: Relaxed - EVs: 16 HP / 60 Atk / 220 Def / 36 SAtk / 80 SDef / 96 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Def (0.2 %)

Nature: Relaxed - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (0.2 %)

 • Roar
 • Earthquake
 • Stealth Rock
 • Scald

# 5 - 3.92 % (369 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (77.3 %) / Damp (22.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (17.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (14.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (10.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 188 SDef / 68 Spd (4.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (3.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (3.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 SDef (2.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 80 Def / 80 SDef / 96 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 76 HP / 232 Atk / 200 SDef (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 48 Def / 88 SDef (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 56 HP / 200 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 136 HP / 252 Atk / 120 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 112 Def / 144 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 140 HP / 252 Atk / 116 Spd (0.5 %)

Nature: Impish - EVs: 248 HP / 164 Atk / 96 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 64 Def / 192 Spd (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 120 Def / 136 SDef (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 252 Atk / 4 SDef / 236 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 40 Atk / 176 Def / 176 SDef (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 252 Atk / 36 Def / 48 SDef / 48 Spd (0.3 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 28 Atk / 228 Def (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (0.3 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Stealth Rock

# 6 - 2.53 % (238 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (79.0 %) / Damp (21.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (18.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (9.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (6.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (5.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (5.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 SDef (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 32 HP / 168 Atk / 92 Def / 216 Spd (2.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 28 HP / 192 Atk / 76 Def / 88 SDef / 124 Spd (2.1 %)

Nature: Careful - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 SDef (1.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 120 Def / 136 SDef (1.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 216 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 192 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 108 Atk / 88 Def / 88 SDef / 120 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 172 HP / 176 Atk / 160 SDef (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.8 %)

Nature: Naughty - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 80 Def / 176 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 112 Def / 144 Spd (0.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 24 HP / 252 Atk / 232 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 188 Atk / 140 Def / 104 SDef / 44 Spd (0.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 40 HP / 116 Atk / 176 Def / 176 SDef (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (0.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 108 HP / 128 Atk / 84 Def / 20 SAtk / 60 SDef / 108 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 252 Atk / 104 Def (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.4 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Stone Edge

# 7 - 2.19 % (206 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (58.3 %) / Damp (41.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 Atk / 68 Def / 72 SDef / 252 Spd (27.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (19.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (7.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 28 HP / 252 Atk / 228 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 60 Def / 68 SDef (4.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 236 HP / 252 Atk / 8 Def / 4 SAtk / 8 SDef (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 160 Atk / 204 Def / 96 SDef (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 32 HP / 156 Atk / 76 Def / 20 SDef / 220 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 144 HP / 252 Atk / 112 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 148 Atk / 176 Def / 184 SDef (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 84 HP / 176 Atk / 96 Def / 96 SDef / 56 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 200 HP / 252 Atk / 56 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 120 Atk / 76 Def / 56 SDef / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 68 HP / 156 Atk / 80 Def / 120 SDef / 84 Spd (0.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 120 HP / 252 Atk / 68 Def / 64 SDef / 4 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 68 Def / 64 SDef / 4 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 208 HP / 252 Atk / 48 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 216 HP / 132 Atk / 160 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (0.5 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Protect

# 8 - 2.15 % (202 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (54.5 %) / Damp (45.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (23.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (22.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.9 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (6.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.0 %)

Nature: Modest - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SAtk (4.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (4.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 208 HP / 252 Atk / 48 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 140 Atk / 192 SDef / 176 Spd (1.5 %)

Nature: Modest - EVs: 252 Atk / 40 Def / 76 SAtk / 140 Spd (1.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 240 Atk / 136 Def / 132 SDef (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 116 Def / 140 SDef (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 132 Def / 124 SDef (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 SDef (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 252 Atk / 100 Def / 92 SDef (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 252 Atk / 132 SDef (0.5 %)

Nature: Brave - EVs: 132 HP / 252 Atk / 124 SDef (0.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 140 HP / 96 Atk / 136 Def / 136 SDef (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 200 HP / 252 Atk / 56 Spd (0.5 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Brick Break

# 9 - 1.49 % (140 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (60.0 %) / Damp (40.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 164 Spd (15.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (9.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (7.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (5.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 68 Def / 68 SDef / 120 Spd (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 252 Atk / 124 Def / 124 SDef (3.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 96 HP / 252 Atk / 160 SDef (3.6 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 132 Def / 124 SDef (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 76 Atk / 216 Def / 216 SDef (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 Atk / 132 Def / 56 SAtk / 80 SDef / 112 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 120 Def / 120 SDef / 16 Spd (0.7 %)

Nature: Impish - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (0.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 60 HP / 252 Atk / 96 Def / 100 SDef (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 252 Atk / 28 Def / 52 SDef / 112 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 136 HP / 4 Atk / 188 Def / 180 SDef (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.7 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Hammer Arm

# 10 - 1.39 % (131 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (55.0 %) / Damp (45.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 176 HP / 252 Atk / 80 Spd (16.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (12.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (6.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 28 HP / 192 Atk / 76 Def / 88 SDef / 124 Spd (6.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 96 HP / 252 Atk / 160 Spd (6.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 252 Atk / 4 SDef / 100 Spd (3.1 %)

Nature: Brave - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 168 Atk / 128 Def / 112 SDef (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 Atk / 112 Def / 100 SDef / 136 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (1.5 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Impish - EVs: 252 Atk / 84 SDef / 172 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def (0.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 72 HP / 252 Atk / 184 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 124 Atk / 80 Def / 80 SDef / 96 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (0.8 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Rock Slide

# 11 - 1.07 % (101 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (99.0 %) / Damp (1.0 %)

Nature: Brave - EVs: 56 HP / 252 Atk / 100 Def / 100 SDef (99.0 %)

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 96 Atk / 68 Def / 92 SDef (1.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Curse
 • Avalanche

# 12 - 1.04 % (98 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (15.3 %) / Damp (84.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (71.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (21.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 144 Def / 112 SDef (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 120 Atk / 100 Def / 100 SDef / 96 Spd (1.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Aqua Tail
 • Stealth Rock

# 13 - 1.04 % (98 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 0 (98.0 %)

Nature: Relaxed - EVs: 96 HP / 104 Atk / 88 Def / 80 SAtk / 84 SDef / 56 Spd (2.0 %)

 • Hydro Pump
 • Ice Beam
 • Earthquake
 • Hammer Arm

# 14 - 1.00 % (94 battles)


Swampert @ Focus Band Lv. 100 -- Damp

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (100.0 %)

 • Counter
 • Waterfall
 • Outrage
 • Endeavor

# 15 - 0.79 % (74 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (20.3 %) / Damp (79.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 44 HP / 252 Atk / 212 Spd (60.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (17.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 224 HP / 100 Atk / 184 Spd (2.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (2.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 128 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 136 HP / 252 Atk / 120 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (1.4 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Rest

# 16 - 0.78 % (73 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (39.7 %) / Damp (60.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (60.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (8.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 140 HP / 252 Atk / 116 Spd (8.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (6.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (4.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 44 HP / 252 Atk / 24 SDef / 188 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 108 HP / 212 Atk / 188 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.4 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Substitute

# 17 - 0.74 % (70 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (65.7 %) / Damp (34.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (31.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (24.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 176 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 188 Atk / 40 Def / 48 SDef / 108 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 132 HP / 252 Atk / 124 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 156 HP / 252 Atk / 100 Spd (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.4 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Yawn

# 18 - 0.71 % (67 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent (49.3 %) / Damp (50.7 %)

Nature: Lax - EVs: 156 HP / 216 Atk / 136 SDef (31.3 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (26.9 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 144 Def / 112 SDef (20.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (11.9 %)

Nature: Lax - EVs: 252 HP / 252 Atk (7.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 88 Def / 168 SDef (1.5 %)

 • Roar
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Stealth Rock

# 19 - 0.62 % (58 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent (12.1 %) / Damp (87.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (72.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 160 HP / 76 Atk / 136 Def / 136 SDef (6.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.2 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (5.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SAtk (5.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def (1.7 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Stone Edge

# 20 - 0.61 % (57 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Damp

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Rock Slide
 • Brick Break

# 21 - 0.60 % (56 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (71.4 %) / Damp (28.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (16.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (14.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 100 Def / 104 SDef / 52 Spd (7.1 %)

Nature: Brave - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (7.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 140 Atk / 132 Def / 144 SDef (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 144 HP / 252 Atk / 112 Spd (5.4 %)

Nature: Careful - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 224 HP / 100 Atk / 184 Spd (3.6 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (1.8 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Outrage

# 22 - 0.57 % (54 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (48.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (46.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Outrage
 • Power-Up Punch

# 23 - 0.55 % (52 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (94.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.9 %)

 • Ice Punch
 • Roar
 • Earthquake
 • Waterfall

# 24 - 0.54 % (51 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 28 HP / 252 Atk / 212 Def / 16 Spd (82.4 %)

Nature: Careful - EVs: 252 Def / 252 SDef (13.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 184 Def / 72 Spd (3.9 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Power-Up Punch

# 25 - 0.51 % (48 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (68.8 %) / Damp (31.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (18.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (18.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (16.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SDef / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (4.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (4.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 208 Atk / 88 Def / 120 SDef (2.1 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Focus Punch

# 1 - 15.83 % (237 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent (94.1 %) / Damp (5.9 %)

Nature: Relaxed - EVs: 248 HP / 252 Def / 8 SDef (84.4 %)

Nature: Relaxed - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (5.9 %)

Nature: Relaxed - EVs: 240 HP / 252 Def / 16 SDef (5.5 %)

Nature: Relaxed - EVs: 240 HP / 16 Atk / 252 Def (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 208 HP / 188 Atk / 84 Def / 28 Spd (0.4 %)

Nature: Relaxed - EVs: 252 HP / 16 Atk / 240 Def (0.4 %)

 • Earthquake
 • Toxic
 • Stealth Rock
 • Scald

# 2 - 15.23 % (228 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 0 (99.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 20 HP / 252 Atk / 100 Def / 100 SDef / 36 Spd (0.4 %)

 • Hydro Pump
 • Ice Beam
 • Earthquake
 • Hammer Arm

# 3 - 15.16 % (227 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent

Nature: Relaxed - EVs: 240 HP / 252 Def / 16 SDef (77.1 %)

Nature: Bold - EVs: 240 HP / 252 Def / 8 SDef / 8 Spd (12.8 %)

Nature: Relaxed - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 SDef (7.9 %)

Nature: Relaxed - EVs: 244 HP / 252 Def / 12 Spd (0.9 %)

Nature: Relaxed - EVs: 252 HP / 116 Atk / 140 Def (0.9 %)

Nature: Relaxed - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (0.4 %)

 • Roar
 • Earthquake
 • Stealth Rock
 • Scald

# 4 - 2.81 % (42 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (81.0 %) / Damp (19.0 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Low Kick
 • Earthquake
 • Aqua Tail

# 5 - 2.34 % (35 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (60.0 %) / Damp (40.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 40 Def / 40 SDef / 176 Spd (31.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (8.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (8.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 228 Atk / 12 Def / 4 SDef / 216 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 Atk / 128 Def / 112 SDef / 116 Spd (2.9 %)

Nature: Lonely - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 SDef (2.9 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Rain Dance

# 6 - 2.14 % (32 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (68.8 %) / Damp (31.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (43.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (18.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 76 Def / 176 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (6.2 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 16 HP / 252 Atk / 240 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 44 HP / 252 Atk / 36 Def / 176 Spd (3.1 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Power-Up Punch

# 7 - 1.34 % (20 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (80.0 %) / Damp (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 116 HP / 208 Atk / 92 Def / 92 SDef (15.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 SDef (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 76 HP / 232 Atk / 200 SDef (5.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 48 Def / 88 SDef (5.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Stealth Rock

# 8 - 1.07 % (16 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Brave - EVs: 128 Atk / 124 Def / 44 SAtk / 212 SDef (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Hydro Pump
 • Earthquake
 • Superpower

# 9 - 0.87 % (13 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (7.7 %) / Damp (92.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 88 Atk / 84 Def / 84 SDef (69.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 96 Atk / 80 Def / 80 SDef (23.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 144 Atk / 36 Def / 76 SAtk (7.7 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Rain Dance
 • Stealth Rock

# 10 - 0.87 % (13 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 0 (53.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 72 HP / 80 Atk / 80 Def / 96 SAtk / 96 SDef / 84 Spd (46.2 %)

 • Earthquake
 • Outrage
 • Hydro Cannon
 • Stealth Rock

# 11 - 0.80 % (12 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Relaxed - EVs: 96 HP / 104 Atk / 88 Def / 80 SAtk / 84 SDef / 56 Spd (100.0 %)

 • Hydro Pump
 • Surf
 • Ice Beam
 • Earthquake

# 12 - 0.67 % (10 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent (50.0 %) / Damp (50.0 %)

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Def (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (30.0 %)

Nature: Lax - EVs: 156 HP / 216 Atk / 136 SDef (20.0 %)

 • Roar
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Stealth Rock

# 13 - 0.67 % (10 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 100 Def / 100 SDef (20.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 192 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 164 Atk / 72 Def / 88 SDef / 184 Spd (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (10.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Stone Edge

# 14 - 0.67 % (10 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Earthquake
 • Rock Slide
 • Muddy Water

# 15 - 0.60 % (9 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent (66.7 %) / Damp (33.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 SDef (22.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (22.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 252 Atk / 100 Def / 80 SDef / 4 Spd (22.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (11.1 %)

Nature: Impish - EVs: 148 HP / 72 Atk / 156 Def / 132 SDef (11.1 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Stealth Rock

# 16 - 0.60 % (9 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent

Nature: Relaxed - EVs: 96 HP / 104 Atk / 88 Def / 80 SAtk / 84 SDef / 56 Spd (100.0 %)

 • Hydro Pump
 • Ice Beam
 • Earthquake
 • Hammer Arm

# 17 - 0.60 % (9 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent (22.2 %) / Damp (77.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (55.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 164 Atk / 136 Def / 144 SDef / 64 Spd (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SAtk (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 148 HP / 252 Atk / 108 Spd (11.1 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Superpower

# 18 - 0.60 % (9 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Damp

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Rock Slide
 • Aqua Tail

# 19 - 0.60 % (9 battles)


Swampert @ Waterium Z Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 100 Atk / 100 Def / 100 SDef / 104 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Hammer Arm
 • Aqua Tail

# 20 - 0.53 % (8 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 208 HP / 252 Atk / 48 Spd (25.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Modest - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SAtk (12.5 %)

Nature: Brave - EVs: 132 HP / 252 Atk / 124 SDef (12.5 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Brick Break

# 21 - 0.53 % (8 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Quiet - EVs: 76 HP / 136 Atk / 96 Def / 132 SAtk / 68 SDef (100.0 %)

 • Surf
 • Ice Beam
 • Seismic Toss
 • Earthquake

# 22 - 0.53 % (8 battles)


Swampert @ Swampertite Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (50.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (37.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (12.5 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Outrage
 • Brick Break

# 23 - 0.47 % (7 battles)


Swampert @ Expert Belt Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Brick Break

# 24 - 0.47 % (7 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Damp

Nature: Hardy - EVs: 68 HP / 100 Atk / 40 Def / 116 SAtk / 184 Spd (71.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 68 HP / 100 Atk / 40 Def / 116 SAtk / 72 SDef / 112 Spd (28.6 %)

 • Surf
 • Blizzard
 • Earthquake
 • Aqua Tail

# 25 - 0.47 % (7 battles)


Swampert @ Leftovers Lv. 100 -- Damp

Nature: Relaxed - EVs: 4 HP / 252 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Rest
 • Stone Edge
 • Stealth Rock
 • Scald