Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.84 % (2861 battles)
Regular UsageLead Usage
0.75 %0.09 %

# 1 - 35.96 % (921 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent (0.3 %) / Sheer Force (99.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (36.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 60 Def / 36 Spd (24.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (7.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 20 Def / 36 SDef / 196 Spd (7.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 12 HP / 244 Atk / 20 Def / 36 SDef / 196 Spd (5.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 36 HP / 244 Atk / 16 Def / 16 SDef / 196 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 84 HP / 228 Atk / 4 SAtk / 192 Spd (0.2 %)

Nature: Impish - EVs: 176 Atk / 180 Def / 152 Spd (0.1 %)

Nature: Careful - EVs: 252 Atk / 252 Def (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 108 Atk / 4 Def / 140 SDef / 252 Spd (0.1 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 2 - 6.91 % (177 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 72 Atk / 104 Def / 80 SDef / 252 Spd (59.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 136 Atk / 120 Def / 68 SDef / 184 Spd (40.7 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Superpower
 • Dragon Dance

# 3 - 5.58 % (143 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent (1.4 %) / Sheer Force (98.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 160 HP / 252 Atk / 60 Def / 36 Spd (32.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (16.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 232 Def / 252 SDef / 24 Spd (10.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 120 SDef / 136 Spd (7.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (6.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (4.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 96 Def / 104 SDef / 56 Spd (2.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 12 HP / 244 Atk / 20 Def / 36 SDef / 196 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 232 HP / 164 Def / 112 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Def (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 112 HP / 244 Atk / 152 Spd (0.7 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance

# 4 - 3.05 % (78 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent (14.1 %) / Sheer Force (85.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (59.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (3.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 Atk / 112 Def / 72 SDef / 252 Spd (1.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 56 HP / 200 Atk / 252 Spd (1.3 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance

# 5 - 2.89 % (74 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent (1.4 %) / Sheer Force (98.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (31.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (17.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (13.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 40 Def / 216 Spd (9.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (4.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.4 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 6 - 2.50 % (64 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (39.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 96 HP / 128 Atk / 64 SDef / 220 Spd (39.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 96 Def / 104 SDef / 56 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (4.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Superpower
 • Dragon Dance

# 7 - 2.11 % (54 battles)


Feraligatr @ Waterium Z Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 116 Atk / 140 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Superpower
 • Dragon Dance

# 8 - 1.52 % (39 battles)


Feraligatr @ Waterium Z Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Hydro Pump
 • Crunch
 • Superpower
 • Ice Fang

# 9 - 1.44 % (37 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent (64.9 %) / Sheer Force (35.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (64.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (27.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SDef / 252 Spd (2.7 %)

 • Ice Punch
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 10 - 1.29 % (33 battles)


Feraligatr @ Choice Band Lv. 100 -- Torrent (48.5 %) / Sheer Force (51.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 148 HP / 252 Atk / 76 Def / 32 SDef (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Superpower
 • Aqua Jet

# 11 - 1.29 % (33 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Aqua Jet
 • Dragon Tail
 • Power-Up Punch

# 12 - 0.98 % (25 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (96.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.0 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 13 - 0.90 % (23 battles)


Feraligatr @ Muscle Band Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Dragon Claw
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail

# 14 - 0.90 % (23 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (65.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (34.8 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 15 - 0.70 % (18 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 76 Def / 60 Spd (61.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (38.9 %)

 • Waterfall
 • Outrage
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 16 - 0.70 % (18 battles)


Feraligatr @ Splash Plate Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Superpower
 • Dragon Dance

# 17 - 0.62 % (16 battles)


Feraligatr @ Figy Berry Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 18 - 0.59 % (15 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 108 HP / 252 Atk / 132 SDef / 16 Spd (100.0 %)

 • Crunch
 • Aqua Tail
 • Ice Fang
 • Dragon Tail

# 19 - 0.55 % (14 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 60 HP / 252 Atk / 196 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Claw
 • Dragon Dance

# 20 - 0.55 % (14 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Rock Slide
 • Dragon Dance

# 21 - 0.55 % (14 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (92.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (7.1 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Bulldoze

# 22 - 0.51 % (13 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent (30.8 %) / Sheer Force (69.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (30.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (30.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (23.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 252 Atk / 68 SDef / 140 Spd (7.7 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 23 - 0.51 % (13 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (46.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (30.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch

# 24 - 0.47 % (12 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 144 Atk / 128 Def / 52 SDef / 56 Spd (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 84 HP / 192 Atk / 84 Def / 52 SDef / 96 Spd (41.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 104 Atk / 100 Def / 100 SDef / 104 Spd (8.3 %)

 • Ice Punch
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail
 • Aqua Jet

# 25 - 0.43 % (11 battles)


Feraligatr @ Waterium Z Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 40 HP / 252 Atk / 196 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 1 - 32.33 % (97 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (72.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (7.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 20 Def / 36 SDef / 196 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 12 HP / 244 Atk / 20 Def / 36 SDef / 196 Spd (2.1 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 2 - 4.33 % (13 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 144 Atk / 128 Def / 52 SDef / 56 Spd (61.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 84 HP / 192 Atk / 84 Def / 52 SDef / 96 Spd (30.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 104 Atk / 100 Def / 100 SDef / 104 Spd (7.7 %)

 • Ice Punch
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail
 • Aqua Jet

# 3 - 4.00 % (12 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (91.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (8.3 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch

# 4 - 3.67 % (11 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent (18.2 %) / Sheer Force (81.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (36.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 120 SDef / 136 Spd (27.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk (18.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (9.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 232 HP / 164 Def / 112 Spd (9.1 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance

# 5 - 3.33 % (10 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (60.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (10.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 6 - 3.00 % (9 battles)


Feraligatr @ (No Item) Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Hardy - EVs: 68 HP / 80 Atk / 80 Def / 80 SAtk / 80 SDef / 120 Spd (100.0 %)

 • (No Move)
 • (No Move)
 • (No Move)
 • Block

# 7 - 3.00 % (9 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Waterfall
 • Aqua Jet

# 8 - 2.67 % (8 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (62.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 56 HP / 200 Atk / 252 Spd (12.5 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance

# 9 - 2.67 % (8 battles)


Feraligatr @ Waterium Z Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Hydro Pump
 • Crunch
 • Superpower
 • Ice Fang

# 10 - 2.00 % (6 battles)


Feraligatr @ Focus Sash Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 11 - 1.67 % (5 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent (20.0 %) / Sheer Force (80.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (40.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (40.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (20.0 %)

 • Ice Punch
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 12 - 1.67 % (5 battles)


Feraligatr @ Mystic Water Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 SAtk / 4 SDef (100.0 %)

 • Surf
 • Ice Beam
 • Hydro Cannon
 • Water Pledge

# 13 - 1.33 % (4 battles)


Feraligatr @ Choice Band Lv. 100 -- Torrent (50.0 %) / Sheer Force (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 148 HP / 252 Atk / 76 Def / 32 SDef (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Superpower
 • Aqua Jet

# 14 - 1.33 % (4 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 84 HP / 68 Atk / 116 Def / 84 SAtk / 88 SDef / 68 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Earthquake
 • Crunch
 • Hydro Cannon

# 15 - 1.33 % (4 battles)


Feraligatr @ Scope Lens Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Crunch
 • Aqua Tail

# 16 - 1.00 % (3 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (100.0 %)

 • (No Move)
 • (No Move)
 • Earthquake
 • Aqua Tail

# 17 - 1.00 % (3 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • (No Move)
 • Swords Dance
 • Waterfall
 • Crunch

# 18 - 1.00 % (3 battles)


Feraligatr @ Life Orb Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Naughty - EVs: 84 HP / 68 Atk / 116 Def / 84 SAtk / 88 SDef / 68 Spd (66.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 84 HP / 68 Atk / 116 Def / 84 SAtk / 88 SDef / 68 Spd (33.3 %)

 • Ice Beam
 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch

# 19 - 1.00 % (3 battles)


Feraligatr @ Mystic Water Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 SAtk / 4 Spd (100.0 %)

 • Surf
 • Ice Beam
 • Hydro Cannon
 • Dragon Pulse

# 20 - 1.00 % (3 battles)


Feraligatr @ Waterium Z Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Jolly - EVs: 116 Atk / 140 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Superpower
 • Dragon Dance

# 21 - 0.67 % (2 battles)


Feraligatr @ Choice Band Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 20 Def / 140 SDef / 96 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Outrage
 • Superpower

# 22 - 0.67 % (2 battles)


Feraligatr @ Choice Band Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Crunch
 • Superpower

# 23 - 0.67 % (2 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 50 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 24 - 0.67 % (2 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 100 -- Torrent

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 156 Atk / 100 Def (100.0 %)

 • Earthquake
 • Dynamic Punch
 • Dive
 • Dragon Claw

# 25 - 0.67 % (2 battles)


Feraligatr @ Leftovers Lv. 100 -- Sheer Force

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (50.0 %)

Nature: Timid - EVs: 52 HP / 64 Atk / 4 Def / 136 SDef / 252 Spd (50.0 %)

 • Earthquake
 • Dragon Claw
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet