Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 4.92 % (5741 battles)
Regular UsageLead Usage
4.03 %0.89 %

# 1 - 5.59 % (263 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Punch
 • Ice Punch
 • Thunder Punch
 • Brick Break

# 2 - 2.21 % (104 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (4.8 %) / Unnerve (95.2 %)

Nature: Timid - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (42.3 %)

Nature: Bashful - EVs: 8 HP / 80 Def / 228 SAtk / 192 Spd (28.8 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 80 Def / 228 SAtk / 192 Spd (22.1 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (3.8 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 4 SDef / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Timid - EVs: 104 HP / 108 Atk / 88 Def / 152 SAtk / 8 SDef / 48 Spd (1.0 %)

 • Ice Beam
 • Fire Blast
 • Calm Mind
 • Psystrike

# 3 - 2.19 % (103 battles)


Mewtwo @ Life Orb Lv. 100 -- Pressure (57.3 %) / Unnerve (42.7 %)

Nature: Timid - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (49.5 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (43.7 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Lonely - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (2.9 %)

 • Ice Beam
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 4 - 1.59 % (75 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (94.7 %) / Unnerve (5.3 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (77.3 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (12.0 %)

Nature: Modest - EVs: 252 HP / 252 SAtk / 4 Spd (4.0 %)

Nature: Modest - EVs: 224 SAtk / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (1.3 %)

 • Shadow Ball
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 5 - 1.57 % (74 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (94.6 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk (1.4 %)

Nature: Modest - EVs: 44 HP / 48 Def / 252 SAtk / 48 SDef / 116 Spd (1.4 %)

 • Recover
 • Shadow Ball
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 6 - 1.49 % (70 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (42.0 %) / Unnerve (58.0 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (72.9 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Timid - EVs: 4 Atk / 252 SAtk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Modest - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (1.4 %)

 • Ice Beam
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 7 - 1.47 % (69 battles)


Mewtwo @ Life Orb Lv. 100 -- Pressure (1.4 %) / Unnerve (98.6 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 4 SDef / 252 Spd (98.6 %)

Nature: Timid - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (1.4 %)

 • Ice Beam
 • Fire Blast
 • Taunt
 • Psystrike

# 8 - 1.40 % (66 battles)


Mewtwo @ Electrium Z Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Blast
 • Taunt
 • Focus Blast
 • Electro Ball

# 9 - 1.27 % (60 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (40.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (16.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (13.3 %)

 • Ice Beam
 • Thunderbolt
 • Drain Punch
 • Zen Headbutt

# 10 - 1.23 % (58 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (1.7 %) / Unnerve (98.3 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (89.7 %)

Nature: Modest - EVs: 68 Def / 252 SAtk / 60 SDef / 128 Spd (5.2 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (5.2 %)

 • Ice Beam
 • Thunderbolt
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 11 - 1.21 % (57 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (70.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (29.8 %)

 • Ice Punch
 • Low Kick
 • Rock Slide
 • Poison Jab

# 12 - 1.21 % (57 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (28.1 %) / Unnerve (71.9 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (71.9 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (17.5 %)

Nature: Timid - EVs: 0 (8.8 %)

Nature: Timid - EVs: 96 HP / 160 SAtk / 252 Spd (1.8 %)

 • Flamethrower
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 13 - 1.02 % (48 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 52 SDef / 204 Spd (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Poison Jab
 • Drain Punch
 • Psyshock

# 14 - 0.96 % (45 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 52 SDef / 204 Spd (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Drain Punch
 • Stone Edge
 • Psyshock

# 15 - 0.93 % (44 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Modest - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Taunt
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 16 - 0.87 % (41 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (65.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (14.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (9.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

 • Fire Punch
 • Ice Punch
 • Thunder Punch
 • Drain Punch

# 17 - 0.83 % (39 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Naughty - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Low Kick
 • Rock Slide
 • Bulk Up

# 18 - 0.83 % (39 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Modest - EVs: 48 HP / 60 Def / 164 SAtk / 100 SDef / 136 Spd (100.0 %)

 • Thunder
 • Fire Blast
 • Dynamic Punch
 • Stone Edge

# 19 - 0.81 % (38 battles)


Mewtwo @ Life Orb Lv. 100 -- Pressure

Nature: Timid - EVs: 0 (60.5 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 128 SAtk / 128 Spd (23.7 %)

Nature: Timid - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (15.8 %)

 • Ice Beam
 • Fire Blast
 • Focus Blast
 • Psystrike

# 20 - 0.79 % (37 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (97.3 %) / Unnerve (2.7 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (59.5 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (10.8 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (8.1 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 4 SDef / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Mild - EVs: 252 SAtk / 4 SDef / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Timid - EVs: 36 HP / 224 SAtk / 248 Spd (2.7 %)

Nature: Modest - EVs: 100 HP / 252 SAtk / 76 SDef / 80 Spd (2.7 %)

 • Ice Beam
 • Recover
 • Shadow Ball
 • Psystrike

# 21 - 0.79 % (37 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (94.6 %) / Unnerve (5.4 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (62.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (29.7 %)

Nature: Modest - EVs: 4 Atk / 252 SAtk / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Modest - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (2.7 %)

 • Blizzard
 • Fire Blast
 • Focus Blast
 • Psystrike

# 22 - 0.76 % (36 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 52 SDef / 204 Spd (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Drain Punch
 • Psyshock
 • Foul Play

# 23 - 0.76 % (36 battles)


Mewtwo @ Psychium Z Lv. 100 -- Pressure

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 4 SDef / 252 Spd (86.1 %)

Nature: Timid - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (13.9 %)

 • Toxic
 • Protect
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 24 - 0.74 % (35 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Poison Jab
 • Foul Play

# 25 - 0.74 % (35 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Timid - EVs: 188 HP / 124 SAtk / 68 SDef / 128 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Thunderbolt
 • Fire Blast
 • Psystrike

# 1 - 6.28 % (65 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (73.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Drain Punch
 • Zen Headbutt

# 2 - 5.70 % (59 battles)


Mewtwo @ Electrium Z Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Blast
 • Taunt
 • Focus Blast
 • Electro Ball

# 3 - 3.09 % (32 battles)


Mewtwo @ Electrium Z Lv. 100 -- Pressure

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Shadow Ball
 • Focus Blast
 • Electro Ball
 • Psystrike

# 4 - 2.13 % (22 battles)


Mewtwo @ Life Orb Lv. 100 -- Pressure (59.1 %) / Unnerve (40.9 %)

Nature: Timid - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (54.5 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (40.9 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (4.5 %)

 • Ice Beam
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 5 - 2.03 % (21 battles)


Mewtwo @ Focus Sash Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Shadow Ball
 • Focus Blast
 • Electro Ball
 • Psystrike

# 6 - 1.74 % (18 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Naughty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Low Kick
 • Rock Slide
 • Substitute

# 7 - 1.55 % (16 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (93.8 %)

Nature: Modest - EVs: 240 SAtk / 16 SDef / 252 Spd (6.2 %)

 • Shadow Ball
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 8 - 1.45 % (15 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Punch
 • Ice Punch
 • Thunder Punch
 • Brick Break

# 9 - 1.45 % (15 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (60.0 %) / Unnerve (40.0 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (40.0 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (26.7 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 Def / 252 SAtk (20.0 %)

Nature: Modest - EVs: 0 (6.7 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (6.7 %)

 • Ice Beam
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 10 - 1.45 % (15 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Modest - EVs: 212 SAtk / 24 SDef / 220 Spd (100.0 %)

 • Psychic
 • Shadow Ball
 • Focus Blast
 • Psystrike

# 11 - 1.45 % (15 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Hardy - EVs: 120 HP / 80 Def / 120 SAtk / 80 SDef / 108 Spd (100.0 %)

 • Fire Blast
 • Shock Wave
 • Aura Sphere
 • Incinerate

# 12 - 1.45 % (15 battles)


Mewtwo @ Leppa Berry Lv. 100 -- Pressure

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (93.3 %)

Nature: Calm - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 SDef (6.7 %)

 • (No Move)
 • (No Move)
 • (No Move)
 • Metronome

# 13 - 1.26 % (13 battles)


Mewtwo @ Leftovers Lv. 100 -- Pressure (61.5 %) / Unnerve (38.5 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (61.5 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (38.5 %)

 • Safeguard
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 14 - 1.26 % (13 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Modest - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (84.6 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (15.4 %)

 • Thunderbolt
 • Fire Blast
 • Signal Beam
 • Aura Sphere

# 15 - 1.06 % (11 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Jolly - EVs: 232 Atk / 20 Def / 4 SDef / 252 Spd (90.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 196 Atk / 20 Def / 40 SDef / 252 Spd (9.1 %)

 • Fire Punch
 • Ice Punch
 • Drain Punch
 • Psystrike

# 16 - 1.06 % (11 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Calm Mind
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 17 - 1.06 % (11 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Recover
 • Taunt
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 18 - 0.97 % (10 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure (80.0 %) / Unnerve (20.0 %)

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (80.0 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Modest - EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd (10.0 %)

 • Flamethrower
 • Ice Beam
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 19 - 0.97 % (10 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Timid - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Fire Blast
 • Calm Mind
 • Psystrike

# 20 - 0.97 % (10 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Timid - EVs: 68 HP / 48 Def / 252 SAtk / 40 SDef / 100 Spd (100.0 %)

 • Hyper Beam
 • Recover
 • Barrier
 • Psystrike

# 21 - 0.97 % (10 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Docile - EVs: 252 HP / 136 Def / 120 SDef (70.0 %)

Nature: Docile - EVs: 188 HP / 40 Def / 252 SAtk / 28 SDef (30.0 %)

 • Recover
 • Safeguard
 • Calm Mind
 • Psystrike

# 22 - 0.87 % (9 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite X Lv. 100 -- Pressure

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 148 Atk / 80 Def / 80 SAtk / 40 SDef / 80 Spd (88.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 40 HP / 188 Atk / 80 Def / 40 SAtk / 40 SDef / 120 Spd (11.1 %)

 • Psychic
 • Recover
 • Aura Sphere
 • Psystrike

# 23 - 0.87 % (9 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Pressure

Nature: Hardy - EVs: 80 HP / 88 Atk / 80 Def / 80 SAtk / 80 SDef / 80 Spd (55.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 56 HP / 88 Atk / 88 Def / 88 SAtk / 88 SDef / 88 Spd (33.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 172 Atk / 252 Def / 80 Spd (11.1 %)

 • Flamethrower
 • Ice Beam
 • Earthquake
 • Psycho Cut

# 24 - 0.87 % (9 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Shadow Ball
 • Charge Beam
 • Psystrike

# 25 - 0.87 % (9 battles)


Mewtwo @ Mewtwonite Y Lv. 100 -- Unnerve

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 4 SDef / 252 Spd (77.8 %)

Nature: Modest - EVs: 4 Def / 252 SAtk / 252 Spd (22.2 %)

 • Ice Beam
 • Taunt
 • Aura Sphere
 • Psystrike