Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 3.21 % (853 battles)
Regular UsageLead Usage
2.19 %1.02 %

# 1 - 31.67 % (184 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (59.8 %) / Sniper (40.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (53.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (29.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

 • Knock Off
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 2 - 18.07 % (105 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Knock Off
 • U-turn
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 3 - 8.61 % (50 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (20.0 %) / Sniper (80.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (66.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

 • Knock Off
 • Poison Jab
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 4 - 7.40 % (43 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (58.1 %) / Sniper (41.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (39.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (23.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (16.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (2.3 %)

 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 5 - 3.44 % (20 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Pin Missile
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 6 - 3.44 % (20 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (10.0 %) / Sniper (90.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (90.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.0 %)

 • Protect
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 7 - 2.75 % (16 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (87.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

 • Swords Dance
 • Poison Jab
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 8 - 2.58 % (15 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Knock Off
 • Poison Jab
 • X-Scissor
 • Drill Run

# 9 - 2.07 % (12 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Pin Missile
 • Poison Jab
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 10 - 1.55 % (9 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (66.7 %) / Sniper (33.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (33.3 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 Atk / 252 Spd (22.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (22.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (11.1 %)

 • Swords Dance
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 11 - 1.38 % (8 battles)


Beedrill @ (No Item) Lv. 100 -- Sniper

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Focus Energy
 • Poison Jab
 • X-Scissor
 • Drill Run

# 12 - 1.38 % (8 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (50.0 %) / Sniper (50.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (50.0 %)

 • Brick Break
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 13 - 1.03 % (6 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (83.3 %) / Sniper (16.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (83.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (16.7 %)

 • Swords Dance
 • Knock Off
 • U-turn
 • Poison Jab

# 14 - 1.03 % (6 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Hardy - EVs: 252 Spd (100.0 %)

 • Toxic
 • U-turn
 • X-Scissor
 • Fell Stinger

# 15 - 1.03 % (6 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Brick Break
 • Poison Jab
 • X-Scissor
 • Fell Stinger

# 16 - 0.86 % (5 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (40.0 %) / Sniper (60.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Knock Off
 • U-turn
 • Poison Jab

# 17 - 0.86 % (5 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Knock Off
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Fell Stinger

# 18 - 0.69 % (4 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Hardy - EVs: 100 HP / 56 Atk / 252 SAtk / 100 Spd (100.0 %)

 • Solar Beam
 • Sludge Bomb
 • Sunny Day
 • Fell Stinger

# 19 - 0.69 % (4 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Hasty - EVs: 252 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Double Team
 • Roost
 • X-Scissor
 • Bug Bite

# 20 - 0.69 % (4 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (75.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.0 %)

 • Poison Jab
 • X-Scissor
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 21 - 0.52 % (3 battles)


Beedrill @ (No Item) Lv. 100 -- Swarm

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 SAtk (100.0 %)

 • Double Team
 • Baton Pass
 • Toxic Spikes
 • Acrobatics

# 22 - 0.52 % (3 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Pin Missile
 • Knock Off
 • U-turn
 • Poison Jab

# 23 - 0.52 % (3 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Toxic
 • Giga Drain
 • Poison Jab
 • X-Scissor

# 24 - 0.52 % (3 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Substitute
 • Poison Jab
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 25 - 0.34 % (2 battles)


Beedrill @ (No Item) Lv. 100 -- Swarm

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 40 Atk / 76 Def / 24 SDef / 116 Spd (100.0 %)

 • Cut
 • Agility
 • Air Cutter
 • Assurance

# 1 - 56.99 % (155 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (49.0 %) / Sniper (51.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (36.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (35.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (13.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 216 Atk / 16 Def / 16 SDef / 252 Spd (0.6 %)

 • Knock Off
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 2 - 9.93 % (27 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (96.3 %) / Sniper (3.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (96.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.7 %)

 • Protect
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 3 - 5.51 % (15 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (20.0 %) / Sniper (80.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (33.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.7 %)

 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 4 - 4.41 % (12 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Pin Missile
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 5 - 4.41 % (12 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Knock Off
 • U-turn
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 6 - 2.57 % (7 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (85.7 %) / Sniper (14.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (85.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 240 Atk / 28 Def / 160 Spd (14.3 %)

 • Knock Off
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Fell Stinger

# 7 - 2.21 % (6 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Brick Break
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 8 - 2.21 % (6 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (33.3 %) / Sniper (66.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (66.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (33.3 %)

 • Knock Off
 • Poison Jab
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 9 - 1.84 % (5 battles)


Beedrill @ (No Item) Lv. 100 -- Swarm

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Facade
 • Brick Break
 • Knock Off
 • Acrobatics

# 10 - 1.84 % (5 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm (80.0 %) / Sniper (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (40.0 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (20.0 %)

 • Swords Dance
 • U-turn
 • Poison Jab
 • Drill Run

# 11 - 1.47 % (4 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Hasty - EVs: 252 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Double Team
 • Roost
 • X-Scissor
 • Bug Bite

# 12 - 1.10 % (3 battles)


Beedrill @ (No Item) Lv. 100 -- Swarm

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • (No Move)
 • (No Move)
 • (No Move)
 • Fury Attack

# 13 - 1.10 % (3 battles)


Beedrill @ Focus Sash Lv. 100 -- Swarm

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Endeavor
 • U-turn
 • Toxic Spikes
 • Poison Jab

# 14 - 0.74 % (2 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 50 -- Swarm

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Protect
 • U-turn
 • Toxic Spikes
 • Fell Stinger

# 15 - 0.74 % (2 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • (No Move)
 • U-turn
 • Toxic Spikes
 • Poison Jab

# 16 - 0.37 % (1 battles)


Beedrill @ (No Item) Lv. 100 -- Swarm

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Agility
 • Bug Bite
 • Acrobatics
 • Acrobatics

# 17 - 0.37 % (1 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • (No Move)
 • Endeavor
 • U-turn
 • Poison Jab

# 18 - 0.37 % (1 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Toxic
 • U-turn
 • Drill Run
 • Fell Stinger

# 19 - 0.37 % (1 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • U-turn
 • Poison Jab
 • X-Scissor

# 20 - 0.37 % (1 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Brick Break
 • Knock Off
 • Poison Jab
 • Fell Stinger

# 21 - 0.37 % (1 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Endeavor
 • U-turn
 • Toxic Spikes
 • Poison Jab

# 22 - 0.37 % (1 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Swarm

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • U-turn
 • Poison Jab
 • X-Scissor
 • Drill Run

# 23 - 0.37 % (1 battles)


Beedrill @ Beedrillite Lv. 100 -- Sniper

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Poison Jab
 • X-Scissor
 • Drill Run
 • Fell Stinger