Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.02 % (68 battles)
Regular UsageLead Usage
0.02 %0.00 %

# 1 - 18.52 % (10 battles)


Sawsbuck @ Weakness Policy Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 228 Atk / 20 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Camouflage
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 2 - 12.96 % (7 battles)


Sawsbuck @ Expert Belt Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Megahorn

# 3 - 11.11 % (6 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Aromatherapy
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 4 - 9.26 % (5 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Horn Leech

# 5 - 9.26 % (5 battles)


Sawsbuck @ Muscle Band Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 228 Atk / 20 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Camouflage
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 6 - 7.41 % (4 battles)


Sawsbuck @ Rose Incense Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Seed Bomb
 • Wild Charge

# 7 - 5.56 % (3 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Hardy - EVs: 252 Def / 252 SDef / 4 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Agility
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 8 - 3.70 % (2 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 50 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 9 - 3.70 % (2 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 60 HP / 196 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Double Kick
 • Megahorn
 • Horn Leech

# 10 - 3.70 % (2 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 SDef (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Toxic
 • Protect
 • Worry Seed

# 11 - 3.70 % (2 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Aromatherapy
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 12 - 3.70 % (2 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Return
 • Horn Leech

# 13 - 3.70 % (2 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 128 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 14 - 1.85 % (1 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Hardy - EVs: 4 Atk / 252 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Double Kick
 • Agility
 • Attract
 • Baton Pass

# 15 - 1.85 % (1 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 112 HP / 252 Atk / 80 Def / 64 SDef (100.0 %)

 • Safeguard
 • Baton Pass
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 1 - 57.14 % (8 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Protect
 • Secret Power
 • Horn Leech

# 2 - 21.43 % (3 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Feint Attack
 • Secret Power
 • Horn Leech

# 3 - 7.14 % (1 battles)


Sawsbuck @ Muscle Band Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 228 Atk / 20 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Camouflage
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 4 - 7.14 % (1 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Return
 • Horn Leech

# 5 - 7.14 % (1 battles)


Sawsbuck @ Weakness Policy Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 228 Atk / 20 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Camouflage
 • Aromatherapy
 • Horn Leech