Tier Mixed Tiers Gen 1

Global Usage: 43.33 % (26 battles)
Regular UsageLead Usage
36.67 %6.67 %

# 1 - 100.00 % (22 battles)


Charizard @ (No Item) Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 124 Atk / 128 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Body Slam
 • Earthquake
 • Fire Blast

# 1 - 50.00 % (2 battles)


Charizard @ (No Item) Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 124 Atk / 128 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Body Slam
 • Earthquake
 • Fire Blast

# 2 - 25.00 % (1 battles)


Charizard @ (No Item) Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fly
 • Flamethrower
 • Hyper Beam
 • Earthquake

# 3 - 25.00 % (1 battles)


Charizard @ (No Item) Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Fly
 • Hyper Beam
 • Seismic Toss
 • Substitute