Index

Tier BW2 Ubers

2 battles

# 1 - Kyogre (75.00 %)

# 2 - Palkia (75.00 %)

# 3 - Dialga (50.00 %)

# 4 - Arceus (25.00 %)

# 5 - Victini (25.00 %)

# 6 - Latias (25.00 %)

# 7 - Groudon (25.00 %)

# 8 - Kabutops (25.00 %)

# 9 - Deoxys-Defense (25.00 %)

# 10 - Tyranitar (25.00 %)

# 11 - Lugia (25.00 %)

# 12 - Mewtwo (25.00 %)

# 13 - Kyurem-White (25.00 %)

# 14 - Ferrothorn (25.00 %)

# 15 - Arceus-Fighting (25.00 %)

# 16 - Zekrom (25.00 %)

# 17 - Giratina (25.00 %)

# 18 - Landorus (25.00 %)

# 19 - Darkrai (25.00 %)