Index

Tier BW2 Ubers

6 battles

# 1 - Genesect (50.00 %)

# 2 - Kyogre (41.67 %)

# 3 - Arceus (33.33 %)

# 4 - Cloyster (33.33 %)

# 5 - Tyranitar (33.33 %)

# 6 - Ho-Oh (33.33 %)

# 7 - Giratina (33.33 %)

# 8 - Groudon (25.00 %)

# 9 - Excadrill (25.00 %)

# 10 - Latias (16.67 %)

# 11 - Mewtwo (16.67 %)

# 12 - Darkrai (16.67 %)

# 13 - Hydreigon (16.67 %)

# 14 - Lugia (16.67 %)

# 15 - Deoxys-Speed (16.67 %)

# 16 - Zekrom (16.67 %)

# 17 - Palkia (16.67 %)

# 18 - Arceus-Grass (16.67 %)

# 19 - Gardevoir (8.33 %)

# 20 - Dragonite (8.33 %)

# 21 - Lucario (8.33 %)

# 22 - Ferrothorn (8.33 %)

# 23 - Deoxys-Attack (8.33 %)

# 24 - Forretress (8.33 %)

# 25 - Cobalion (8.33 %)

# 26 - Giratina-Origin (8.33 %)

# 27 - Arceus-Fighting (8.33 %)

# 28 - Kyurem-Black (8.33 %)

# 29 - Spiritomb (8.33 %)

# 30 - Chandelure (8.33 %)

# 31 - Gothitelle (8.33 %)

# 32 - Arceus-Ghost (8.33 %)

# 33 - Landorus (8.33 %)

# 34 - Rayquaza (8.33 %)

# 35 - Kyurem (8.33 %)