Tier BW2 Ubers

Global Usage: 5.36 % (6 battles)
Regular UsageLead Usage
5.36 %0.00 %

# 1 - 33.33 % (2 battles)


Zekrom @ Choice Scarf Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Outrage
 • Sleep Talk
 • Volt Switch
 • Fusion Bolt

# 2 - 33.33 % (2 battles)


Zekrom @ Leftovers Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Outrage
 • Giga Impact
 • Stone Edge
 • Bolt Strike

# 3 - 16.67 % (1 battles)


Zekrom @ (No Item) Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Hardy - EVs: 60 HP / 192 Atk / 184 SDef / 72 Spd (100.0 %)

 • Fly
 • Shadow Claw
 • Zen Headbutt
 • Bolt Strike

# 4 - 16.67 % (1 battles)


Zekrom @ Muscle Band Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Outrage
 • Roost
 • Stone Edge
 • Bolt Strike