Tier BW2 Ubers

Global Usage: 3.54 % (7 battles)
Regular UsageLead Usage
3.54 %0.00 %

# 1 - 28.57 % (2 battles)


Zekrom @ Choice Scarf Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Outrage
 • Sleep Talk
 • Volt Switch
 • Fusion Bolt

# 2 - 28.57 % (2 battles)


Zekrom @ Leftovers Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Outrage
 • Giga Impact
 • Stone Edge
 • Bolt Strike

# 3 - 14.29 % (1 battles)


Zekrom @ (No Item) Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Hardy - EVs: 60 HP / 192 Atk / 184 SDef / 72 Spd (100.0 %)

 • Fly
 • Shadow Claw
 • Zen Headbutt
 • Bolt Strike

# 4 - 14.29 % (1 battles)


Zekrom @ Choice Scarf Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Outrage
 • Volt Switch
 • Bolt Strike
 • Fusion Bolt

# 5 - 14.29 % (1 battles)


Zekrom @ Muscle Band Lv. 100 -- Teravolt

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Outrage
 • Roost
 • Stone Edge
 • Bolt Strike